Privacy Verklaring (AVG)

Print Friendly, PDF & Email

Maakeentaart, gevestigd aan Jarenweg 33, 1335 CE Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Maakeentaart respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je een bestelling plaatst, hebben we gegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Maakeentaart verwerkt daarvoor de volgende gegevens

  • Organisatie
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maakeentaart.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor worden de gegevens verzameld

Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij Maakeentaart zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over acties en voor onze nieuwsbrief. Als je dit niet langer op prijs stelt, kun je je hiervoor uitschrijven.

Als je bij Maakeentaart een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, jouw gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling ingevuld hoeft te worden.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als je besluit een recensie te schrijven, ben je er vrij in of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Je kunt echter ook anoniem een recensie plaatsen.
We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maakeentaart neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben door middel van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Maakeentaart) tussen zit.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens

Maakeentaart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke verplichting Belastingdienst).

Maakeentaart verkoopt jouw gegevens niet

Maakeentaart zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en gebruikt jouw gegevens alleen voor eigen doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maakeentaart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maakeentaart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Maakeentaart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maakeentaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via een mail aan info@maakeentaart.nl

Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy van Maakeentaart, dan kun je contact met ons opnemen via een mail aan info@maakeentaart.nl
In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Over ons

Maakeentaart is een webwinkel die in 2006 gestart is en gespecialiseerd is in de verkoop van eetbare prints en opdrachttaarten.

Maakeentaart

Saskia Huisman
Jarenweg 33
1335 CE Almere Buiten
Flevoland

Nederland

Mobiel:    +31641494136
Mail:        info@maakeentaart.nl
Website: www.maakeentaart.nl

KvK 3214581
BTWNR NL 170271961B01